ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
 

Η Διαχείριση Ενέργειας με στόχο την αποδοτική χρήση της αποτελεί πλέον μια κρίσιμη δραστηριότητα των επιχειρήσεων στην προσπάθεια τους για βιώσιμη ανάπτυξη με σεβασμό στο περιβάλλον και στο πλαίσιο της εταιρικής τους υπευθυνότητας.

Για το σκοπό αυτό από το έτος 2016 στις εταιρείες του Ομίλου, ΟΤΕ, αναπτύχθηκε και εφαρμόζεται Σύστημα Ενεργειακής Διαχείρισης (Σ.Δ.Ε.) σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO 50001:2011. 

Oι υπηρεσίες που παρέχονται προς τον Όμιλο ΟΤΕ, μεταξύ άλλων, συνίστανται στις εξής:

 • Σχεδιασμός επέκτασης του Συστήματος Διαχείρισης Ενέργειας σε νέες εγκαταστάσεις του Ομίλου ΟΤΕ με βάση τις προτεραιότητες της ενεργειακής του πολιτικής. 
 • Ενεργειακή ανασκόπηση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού (energy review).
 • Προσδιορισμός της Ενεργειακής Γραμμής Βάσης ανά εγκατάσταση (energy baseline).
 • Καθορισμός Δεικτών Ενεργειακής Επίδοσης, Σκοπών και Στόχων (Energy Performance Indicators). 
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση συστημάτων για εποπτεία, μέτρηση και ανάλυση των ενεργειακών καταναλώσεων (monitoring, measurement and analysis).
 • Εφαρμογή δράσεων ενεργειακής βελτίωσης και εισαγωγή καινοτόμων τεχνολογιών με στόχο την ενεργειακή εξοικονόμηση.
 • Καθορισμός προδιαγραφών για προμήθεια υπηρεσιών και προϊόντων από τις εταιρείες του Ομίλου ΟΤΕ με αποδοτικά ενεργειακά χαρακτηριστικά  (procurement).
 • Υιοθέτηση διαδικασιών Ενεργειακού Σχεδιασμού κατά την υλοποίηση νέων και την ανακαίνιση υπαρχόντων  εγκαταστάσεων και εξοπλισμού.
 • Συμμετοχή και υποστήριξη του συστήματος τόσο στις εσωτερικές όσο και στις εξωτερικές επιθεωρήσεις από ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης.
 • Σχεδιασμός δράσεων για εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των εργαζομένων σε θέματα ορθολογικής διαχείρισης της ενέργειας.

Παράλληλα, για τις εταιρείες ΟΤΕ και COSMOTE έχουμε διαχειριστεί ενεργειακούς ελέγχους σε κτιριακές τους εγκαταστάσεις μικτών χρήσεων, όπως π.χ. γραφεία, call centers, αποθήκες, καταστήματα, Data Centers, τηλεπικοινωνιακοί χώροι τεχνολογίας. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες, μεταξύ άλλων, συνίστανται στις εξής :

 • Σύνταξη προδιαγραφών και τεχνικών απαιτήσεων. 
 • Έλεγχος της διαδικασίας συλλογής μετρήσεων, υπολογισμών και αναλύσεων.
 • Ανάλυση των προτεινόμενων μέτρων βελτίωσης της εγκατάστασης.
 • Προετοιμασία για ενσωμάτωση των εγκαταστάσεων, στις οποίες πραγματοποιείται ενεργειακός έλεγχος, στο Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας ISO 50001:2011.

 

Πατήστε «Αποδοχή cookies» για την ενεργοποίηση όλων των cookies ή «Απόρριψη» για την ενεργοποίηση μόνο της κατηγορίας «Cookies αναγκαία και λειτουργικότητας» ή επιλέξτε «Περισσότερες πληροφορίες» για να επιλέξετε ποια cookies επιθυμείτε να χρησιμοποιηθούν.

Διαχείριση cookies και παρόμοιων τεχνολογιών

Τα cookies και άλλοι παρόμοιοι μηχανισμοί ιχνηλάτισης (εφεξής cookies) είναι σημαντικοί για την εύρυθμη λειτουργία του www.ote-estate.gr και για την βελτίωση της online εμπειρίας σας.
Χρησιμοποιούμε cookies για:

 • την πραγματοποίηση της σύνδεσης στην ιστοσελίδα ή για την παροχή μιας υπηρεσίας διαδικτύου, την οποία έχετε ζητήσει (αναγκαία cookies και cookies λειτουργικότητας). Χωρίς αυτά τα cookies δεν είναι τεχνικά εφικτή η σύνδεσή σας στην ιστοσελίδα μας. Για τον λόγο αυτό αυτά τα cookies είναι πάντα ενεργοποιημένα.
 • την συλλογή συγκεντρωτικών πληροφοριών που μας επιτρέπουν να αντιληφθούμε πώς οι χρήστες χρησιμοποιούν τον ιστότοπό μας και βοηθούν στο να βελτιώσουμε την λειτουργία, την δομή και το περιεχόμενό του (cookies επιδόσεων).

Πατήστε «Αποδοχή cookies» για την ενεργοποίηση των cookies ή «Περισσότερες Πληροφορίες» για να επιλέξετε ποια cookies επιθυμείτε να χρησιμοποιηθούν.

Cookies αναγκαία και λειτουργικότητας
Τα cookies αυτά δεν μπορούν να απενεργοποιηθούν

Τα cookies αυτά είναι τεχνικά απαραίτητα για την πραγματοποίηση της σύνδεσης στον ιστότοπο ή για την παροχή της υπηρεσίας διαδικτύου την οποία έχετε ζητήσει. Σε αυτήν την κατηγορία ανήκουν cookies που χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση ή/και διατήρηση περιεχομένου που εισάγει ο συνδρομητής ή χρήστης κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης (session) σε ιστότοπο καθ’ όλη τη διάρκεια της συγκεκριμένης σύνδεσης για τη σύνδεση του συνδρομητή ή χρήστη σε υπηρεσίες που απαιτούν αυθεντικοποίηση, για την ασφάλεια του χρήστη, για την πραγματοποίηση της τεχνικής της κατανομής φορτίου (load balancing) σε μία σύνδεση σε ιστοσελίδα του διαδικτύου, για την επίλυση των τεχνικών σφαλμάτων της ιστοσελίδας, για τη διατήρηση των επιλογών του χρήστη σχετικά με την παρουσίαση του ιστότοπου, π.χ. επιλογή γλώσσας, αποθήκευση ιστορικού αναζητήσεων κτλ.,. Τα cookies αυτής της κατηγορίας δεν μπορούν να απενεργοποιηθούν. Εάν ρυθμίσετε τον browser σας, ώστε να μπλοκάρει τη χρήση αυτών των cookies η ιστοσελίδα ή ορισμένα τμήματα αυτής δεν θα λειτουργούν.
Τα κάτωθι cookies παραμένουν ενεργά κατά τη διάρκεια της σύνδεσης (session) στον ιστότοπο καθ’ όλη τη διάρκεια της συγκεκριμένης σύνδεσης και δεν αποθηκεύονται στον υπολογιστή του Χρήστη του site.

Cookies:
 • .ASPXANONYMOUS
 • .DOTNETNUKE
 • __RequestVerificationToken
 • authentication
 • dnn_IsMobile
 • language
 • LastPageId
 • NADevGDPRCookieConsent_portal_0
 • userBrowsingCookie
Cookies Επιδόσεων

Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο, για παράδειγμα πόσοι χρήστες τον επισκέφτηκαν, ποιες σελίδες του ιστότοπου επισκέπτονται συχνότερα κτλ. Αυτά τα cookies συλλέγουν συγκεντρωτικές πληροφορίες που δεν ταυτοποιούν άμεσα κάποιον επισκέπτη. Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βελτίωση της λειτουργίας μίας ιστοσελίδας. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιούμε τον μηχανισμό Google Analytics.
Τα κάτωθι cookies παραμένουν ενεργά για το χρονικό διάστημα που αναφέρεται σε έκαστο εξ αυτών. Σας ενημερώνουμε ότι Υπεύθυνος Επεξεργασίας έχει οριστεί η ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και αποδέκτης των cookies είναι η google.
_ga: 2 χρόνια
_gid: 24 ώρες
_gat: 1 λεπτό

Cookies:
 • _ga
 • _gat
 • _gid
Cookies λειτουργικότητας

Τα cookies αυτά είναι τεχνικά απαραίτητα για την πραγματοποίηση της σύνδεσης στον ιστότοπο ή για την παροχή της υπηρεσίας διαδικτύου την οποία έχετε ζητήσει. Σε αυτήν την κατηγορία ανήκουν cookies που χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση ή/και διατήρηση περιεχομένου που εισάγει ο συνδρομητής ή χρήστης κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης (session) σε ιστότοπο καθ’ όλη τη διάρκεια της συγκεκριμένης σύνδεσης για τη σύνδεση του συνδρομητή ή χρήστη σε υπηρεσίες που απαιτούν αυθεντικοποίηση, για την ασφάλεια του χρήστη, για την πραγματοποίηση της τεχνικής της κατανομής φορτίου (load balancing) σε μία σύνδεση σε ιστοσελίδα του διαδικτύου, για την επίλυση των τεχνικών σφαλμάτων της ιστοσελίδας, για τη διατήρηση των επιλογών του χρήστη σχετικά με την παρουσίαση του ιστότοπου, π.χ. επιλογή γλώσσας, αποθήκευση ιστορικού αναζητήσεων κτλ.,. Τα cookies αυτής της κατηγορίας δεν μπορούν να απενεργοποιηθούν. Εάν ρυθμίσετε τον browser σας, ώστε να μπλοκάρει τη χρήση αυτών των cookies η ιστοσελίδα ή ορισμένα τμήματα αυτής δεν θα λειτουργούν.

Cookies:

Προς το παρόν δεν χρησιμοποιούμε τέτοιου είδους cookies στον ιστότοπό μας.

Cookies στόχευσης/διαφήμισης

Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για την παροχή περιεχομένου, που ταιριάζει περισσότερο σε εσάς και τα ενδιαφέροντά σας. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την αποστολή στοχευμένης διαφήμισης/προσφορών, τον περιορισμό προβολών διαφήμισης ή την μέτρηση αποτελεσματικότητας μιας διαφημιστικής καμπάνιας. Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθούν για να θυμόμαστε μέσω ποιου ιστότοπου μάθατε και επισκεφθήκατε την ιστοσελίδα μας, ώστε να καθορίσουμε ποια ηλεκτρονικά κανάλια μάρκετινγκ είναι πιο αποτελεσματικά. Τα cookies αυτά σας αναγνωρίζουν με τεχνικά δεδομένα όπως η IP διεύθυνσή σας, το πρόγραμμα περιήγησής σας και ο τύπος της συσκευής σας.

Cookies:

Προς το παρόν δεν χρησιμοποιούμε τέτοιου είδους cookies στον ιστότοπό μας.