ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

 

Το κλειδί για την επιτυχία του Ομίλου μας βρίσκεται στην υιοθέτηση μίας εταιρικής κουλτούρας με κοινές αξίες και κανόνες συμπεριφοράς εντός και εκτός αυτού, η οποία χαρακτηρίζεται από ακεραιότητα, ήθος και προσωπική ευθύνη. Στο πλαίσιο αυτό, υιοθετήθηκε ο Κώδικας Δεοντολογίας Ομίλου ΟΤΕ , που έχει εγκριθεί από την Εταιρεία μας.

Ο Κώδικας Δεοντολογίας αποτελεί το πλαίσιο - οδηγό της συμπεριφοράς όλων των εργαζομένων στον Όμιλο ΟΤΕ. Ειδικότερα, ο Κώδικας επιβεβαιώνει την πάγια δέσμευσή μας για συμμόρφωση τόσο με τους Νόμους και τους Κανονισμούς που διέπουν τη λειτουργία των εταιρειών του Ομίλου ΟΤΕ, όσο και με τις απαιτήσεις που αφορούν στην ηθική συμπεριφορά, και στηρίζει την επιτυχία του Ομίλου μας.

Το να είναι κάποιος μέρος του Ομίλου ΟΤΕ και να μοιράζεται την εταιρική ταυτότητα προϋποθέτει ότι αποδέχεται τις προσωπικές του ευθύνες. Ένα και μόνο περιστατικό παραβατικής συμπεριφοράς μπορεί να καταστρέψει όχι μόνο την επιτυχία του Ομίλου, αλλά και την καλή φήμη που έχει αποκτήσει ως αποτέλεσμα της υπευθυνότητας που επιδεικνύουν καθημερινά όλοι οι εργαζόμενοι.

Ο Κώδικας Δεοντολογίας ισχύει για όλους όσους εργάζονται στον Όμιλο ΟΤΕ και, συγκεκριμένα, τα μέλη Διοικητικών Συμβουλίων, τους Διευθύνοντες Συμβούλους, τα στελέχη με θέση ευθύνης και τους εργαζόμενους. Ισχύει, επίσης, για τους συμβούλους, συνεργάτες και οποιαδήποτε άλλα πρόσωπα των οποίων η εργασία είναι λειτουργικά αντίστοιχη με την εργασία που εκτελούν οι εργαζόμενοι στον Όμιλο.

 

We use cookies on our website to improve our service to you, by continuing you agree to our use of cookies. However you are able to update your settings at any time.

Cookie Policy

A cookie, also known as an HTTP cookie, web cookie, or browser cookie, is a piece of data stored by a website within a browser, and then subsequently sent back to the same website by the browser. Cookies were designed to be a reliable mechanism for websites to remember things that a browser had done there in the past, which can include having clicked particular buttons, logging in, or having read pages on that site months or years ago.

Strictly Necessary Cookies
These cookies cannot be disabled

These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off. They are normally set in response to your interactions on the website e.g. logging in etc.

Cookies:
 • .ASPXANONYMOUS
 • .DOTNETNUKE
 • __RequestVerificationToken
 • authentication
 • dnn_IsMobile
 • language
 • LastPageId
 • NADevGDPRCookieConsent_portal_0
 • userBrowsingCookie
Performance Cookies

These cookies allow us to monitor traffic to our website so we can improve the performance and content of our site. They help us to know which pages are the most and least popular and see how visitors move around the site. All information these cookies collect is aggregated and therefore anonymous. If you do not allow these cookies we will not know when you have visited or how you navigated around our website.

Cookies:
 • _ga
 • _gat
 • _gid
Functional Cookies

These cookies enable the website to provide enhanced functionality and content. They may be set by the website or by third party providers whose services we have added to our pages. If you do not allow these cookies then some or all of these services may not function properly.

Cookies:

Currently we are not utilizing these types of cookies on our site.

Targeting Cookies

These cookies may be set through our site by our advertising partners. They may be used by those companies to build a profile of your interests and show you relevant adverts on other sites. They do not store directly personal information, but are based on uniquely identifying your browser and internet device. If you do not allow these cookies, you will experience less targeted advertising.

Cookies:

Currently we are not utilizing these types of cookies on our site.